11 March 2012

Sekitar Bengkel Peraturan Permainan Sahibba Peringkat S'ban,2012.

Penulis sedang memberi kursus tentang peraturan permainan Sahibba kepada guru-guru Bahasa Melayu sekolah rendah dan menengah daerah Seremban 1 dan 2 di SM Mambau .
Peserta bengkel sedang khusyuk mendengar ceramah  daripada jurulatih utama .

 Sedang memberi tunjuk ajar kepada peserta bengkel yang  kurang mahir dalam permainan Sahibba.